Mårtensson på väg...

Ditt bemanningsföretag i Dalarna

Vilka vi är

Mårtensson på väg har sin bas i Dalarna och inriktningen är bemanning mot transport och logistik.

Fullständig utbildning och dokumentation finns med ADR (styckegods), YKB, truckkort etc. och innehavande av CE-körkort. God erfarenhet av kyl- och frystransporter.

Du tillhandahåller bästa möjliga ersättare för din ordinarie personals frånvaro. Med den utbildning, vana och yrkesskicklighet som förväntas av er.

Kvalitet

Vi levererar kvalitet och
inte kvantitet av chaufförer

Erfarenhet

Vi har erfarenhet och vet vad
som krävs för att lyckas

Kompetens

Vi har kompetens inom de områden vi
behöver och utbildar oss fortlöpande

Partners

Bengt Nords Åkeri
Godsservice i Dalarna
J.A Åkeri & Service
Stadsbudskontoret Ludvika
CG Selldén Transport
T.E Frakt
Per Axelssons Åkeri
DB Schenker
Wibecker Bud & Transport
AHL Johanssons Åkeri
Carl Bergs Åkeri